AMDA  International Medical Information Center
manager
Maligayang pagdating!

Ang opisina ng AMDA International Medical Information Center ay itinatag noong1991. Layunin ng opisinang ito ang makapagbigay ng impormasyon sa mga dayuhan tungkol sa sistema ng panggagamot dito sa bansang Hapon, upang sila ay mabigyan ng serbisyong katulad ng serbisyong natatanggap ng mga Hapones. Ang AMDA ay binubuo ng mga tauhang may sapat na kaalaman tungkol sa sistema ng panggagamot sa bansang Hapon at ng mga interpreters.

  • Libreng impormasyong medikal
    - Pagpapakilala sa mga pagamutan at sa mga manggagamot.
    - Pagpapaliwanag tungkol sa sistema ng panggagamot sa bansang Hapon.
  • Oras ng serbisyo (sa wikang Hapon)
    Opisina Tokyo 03-6233-9266 Lunes - Biyernes 10:00 - 15:00

Ang AMDA Instutusyon ng internasyonal na Medikal na Inpormasyon ay sumusunod sa batas na pangalagaan at proteksyunan ang pang pribado ng mga kumu konsulta.

cautionHindi po kami tumatangap ng sang-guni sa pamamagitan ng Internet.