Ang opisina ng AMDA International Medical Information Center ay itinatag noong1991. Layunin ng opisinang ito ang makapagbigay ng impormasyon sa mga dayuhan tungkol sa sistema ng panggagamot dito sa bansang Hapon, upang sila ay mabigyan ng serbisyong katulad ng serbisyong natatanggap ng mga Hapones. Ang AMDA ay binubuo ng mga tauhang may sapat na kaalaman tungkol sa sistema ng panggagamot sa bansang Hapon at ng mga interpreters.

Ang AMDA Instutusyon ng internasyonal na Medikal na Inpormasyon ay sumusunod sa batas na pangalagaan at proteksyunan ang pang pribado ng mga kumu konsulta.

Tokyo Center

Ipadala sa direksiyon

160-0021
Shinjuku Kabuki-cho
Yubinkyoku Dome,
Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan

Tel

opisina : 03-5285-8086

sang-gunian : 03-5285-8088

Fax

03-5285-8087

Opisina Osaka

Ipadala sa direksiyon

537-0024
3-17-7, Higashiobase,
Higashinari-ku,
Osaka-shi, Japan

Tel

050-3598-7574

cautionHindi po kami tumatangap ng sang-guni sa pamamagitan ng Internet.